Posts

Có nên rút tiền mặt thẻ visa hay không ?

Thẻ visa là một loại tài khoản ngân hàng, dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán các chi phí mua sắm, chi tiêu thay cho các giao dịch bằng tiền mặt. Rút tiền mặt thẻ visa uy tín chất lượng.