Bạn có nhu cầu sử dụng tiền mặt trong thẻ tín dụng

NHƯNG :

 Thẻ của bạn không thể rút hết, cách thức, hạn mức rút một ngày rất hạn chế

 (Một tháng chỉ rút được 50% giá trị hạn mức thẻ, một ngày rút không quá 7-10 triệu)

 Phí rút tiền cao (4% phí rút tiền: 10 triệu bạn mất 400k) ,

 Bị tính lãi ngay tại thời điểm rút tiền. (lãi suất thẻ tín dụng lên đến 25%/năm)

  • Rút toàn bộ số tiền trong thẻ.
  • tránh cho bạn phải chịu lãi cao từ ngân hàng khi bạn chưa có ngay tiền để nộp